Poprawiono dn.: 29.03.2023

W związku z koniecznością wdrożenia zmiany oprogramowania systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Dowodów Osobistych i rejestr obywateli Ukrainy
31 marca 2023 r. (piątek) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz nadanie numeru PESEL ze statusem UKR odbywać się będzie do godziny 13.30.