Dodano dn.: 29.06.2023

Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało 200 tys. zł na utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

Strzelnica wirtualna to  system szkolno-treningowy, opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników, prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności.

Obiekt wyposażony będzie w po cztery symulatory karabinków oraz pistoletów. Rozbudowane scenariusze oraz repliki broni z imitowanym odrzutem elektrycznym i efektem odrzutu tzw. blow back, będą dawały poczucie korzystania z realnych egzemplarzy.

Strzelnica będzie udostępniana nieodpłatnie na potrzeby szkolenia uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno- wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, na szkolenia organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa oraz szkolenia społeczności lokalnej z terenu gminy Niepołomice.

Planowany koszt inwestycji to 267 tys. zł z czego 200 tys. zł stanowi dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej, a 67 tys. to wkład własny z budżetu gminy.  Strzelnica powstanie do końca 2023 roku.