Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach zaprasza na szkolenie chemizacyjne, które odbędzie się 2 marca w budynku OSP Trąbki.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
Zakres uzupełniający (szkolenie 1-dniowe) dla osób, które ukończyły takie szkolenie w latach poprzednich
Zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ważne jest przez 5 lat.

Koszt szkolenia 125 zł

Szkolenie odbędzie się w:
OSP Trąbki 340 – sala szkoleniowa, I piętro

w dniu:
02.03.2023 r. o godz. 9:00