Pierwszy w tym roku, styczniowy Salon Czwartkowy Akademię Dobrych zaczniemy od spotkania z prof. dr hab. Adamem Bodnarem specjalistą w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, do niedawna Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP.

Adam Bodnar pełnił między innymi funkcje wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,  członka rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur., przewodniczącego Rady Fundacji Panoptykon. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Za działalność na rzecz ochrony praw człowieka otrzymał nagrodę Rafto, Rule of Law Award przyznawaną przez World Justice Project  oraz nagrodę Chair Amnesty International.

Niepołomickie spotkanie Salonu Czwartkowego Akademii Dobrych Manier rozpocznie się 26 stycznia 2023r. o godz.18.00 w Sali Akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Wstęp wolny.