Dodano dn.: 15.11.2022

Informujemy, że w najbliższym czasie strażnicy miejscy przeprowadzą kontrole nieruchomości położonych w gminie Niepołomice, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli sprawdzane będzie posiadanie umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą, która ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Niepołomice, a także częstotliwość ich opróżniania – na podstawie rachunków lub faktur.

W pierwszej kolejności kontrolowane będą te nieruchomości, w przypadku których nie zgłoszono do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niepołomice, w zakładce ŚRODOWISKO.

https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,2189845,formularz-zgloszenia-do-gminnej-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych-i-przydomowych-oczyszczalni-scie.html

Formularz można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, plac Zwycięstwa 13, Niepołomice, Biuro Obsługi Klienta (parter),
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to zrobić jak najszybciej. W przeciwnym razie grozi im grzywna.

Wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni może być wykonywany jedynie przez firmy posiadające zezwolenie na tego typu działalność na terenie gminy Niepołomice. Są to:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, tel. 12 278 17 66
 2. Firma TOI TOI Polska, ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 79
 3. Firma WC Serwis Sp. z o.o., ul. Rozrywka 45, 31-419 Kraków, tel. 506 595 826
 4. F.H.U. Żabcia Bosak Ewa, Lednica Górna 111A, 32-020 Wieliczka, tel. 503 167 767
 5. F.H.U. OMEGA, ul. Półłanki 30, 30-798 Kraków, tel. 12 653 93 61
 6. Firma RENAX Renata Turchan, Przebieczany 230, 32-020 Wieliczka, tel. 517 335 977
 7. Firma DZIUN Lupa Władysław, Niewiarów 4, 32-420 Gdów, tel. 12 251 02 18
 8. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel. 800 000 800
 9. CLIPPER Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków, tel. 801 52 52 52
 10. Firma FENIKS Jerzy Otwin, Śledziejowice 244, 32-020 Wieliczka, tel. 12 278 45 93

Prosimy mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji.

W razie pytań prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice  – II piętro, pokój nr 14, tel. 12 250 94 01, 12 250 94 06.