Poprawiono dn.: 23 marca 2023

Ruszyły rozliczenia podatku PIT za rok 2022. Podatek dochodowy PIT nie trafia wyłącznie do skarbu państwa. Do każdej gminy przekazanych zostaje około 38% z podatku płaconego przez osoby fizyczne.  

Rozliczenia podatku PIT rozpoczęły się 15 lutego i potrwają do 2 maja. Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40 proc.

Dlaczego rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania jest tak ważne?

Im więcej osób mieszkających w naszej gminie będzie wskazywało w rozliczeniu rocznym PIT swoje faktyczne miejsce zamieszkania, tym gmina będzie miała większe możliwości finansowe na realizację swoich zadań. Pozyskane w ten sposób środki przyczyniają się do rozwoju infrastruktury, podniesienia komfortu życia mieszkańców i jakości usług publicznych. Warto pamiętać, że w przypadku podatku PIT właściwym miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Roczne rozliczenie PIT za 2022 r. powinno być składane zatem  w urzędzie skarbowym według miejsca rzeczywistego zamieszkania, a nie zameldowania. W przypadku Gminy Niepołomice jest to Urząd Skarbowy w Wieliczce, ul. Zamkowa 2 32-020 Wieliczka.

Dochody Gminy Niepołomice to ponad 209 mln zł. Blisko 20% tegorocznych wpływów gminy Niepołomice to podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nie przekazuj pieniędzy na rozwój innego miasta – płać podatki tam gdzie mieszkasz!