Poprawiono dn.: 24.11.2020

Trwa remont drogi Staniąteckiej. Efektem prac będzie poprawa bezpieczeństwa 

Droga jest poszerzana, by poprawić bezpieczeństwo m.in. osób dojeżdżających do przystanku kolejowego w Staniątkach. Zakończono już wycinkę drzew. Teraz rozpoczną się roboty związane ze ściąganiem humusu i wykonaniem podbudowy.

Prace remontowe mogą powodować utrudnienia w ruchu, jednak dojazd do posesji jest możliwy. Kierowców jadących dalej prosimy o korzystanie z dróg alternatywnych.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu budowy placów park&ride rozpoczętego w 2018 roku. Droga przez Puszczę zostanie oświetlona i poszerzona o ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów.

Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na maj przyszłego roku.

Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.