Poprawiono dn.: 12.04.2024

Gmina Niepołomice podpisała umowę i przystąpiła do Programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki.

Uzyskano dofinansowanie z Budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 33 000,00 zł co pozwoli na zakup 165 szt. wolnostojących kompostowników o pojemności 850 l. Kompostowniki zostaną rozdysponowane nieodpłatnie wśród zainteresowanych mieszkańców. Mieszkaniec musi mieć złożoną deklarację z ulgą na kompostowanie bioodpadów. Nie zalegać z opłatami za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz deklaruje, że corocznie do 31 stycznia roku następnego przez okres 3 lat będzie składał ankietę dotyczącą ilości bioodpadów umieszczonych w kompostowniku.

Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Na każdym kompostowniku misi być umieszczona informacja z jakich środków zostały zakupione kompostowniki i każdy mieszkaniec odbierający kompostownik otrzyma etykietę do naklejenia na złożony kompostownik.

Obecnie na terenie Gminy kompostuje bioodpady 2122 gospodarstwa korzystając z ulgi w wysokości 20 zł miesięcznie na gospodarstwo.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5, pok. nr 6 na pierwszym piętrzę w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o użyczenie kompostownika

Program wsparcia dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki. Dofinansowanie z Budżetu Województwa Małopolskiego.