Poprawiono dn.: 24.11.2020

Powstają parkingi w Podłężu. Po północnej i południowej stronie torów kolejowych na parkingach park&ride będzie w sumie niemal 200 miejsc postojowych.

Parking Podłęże Północ, gdzie znajduje się 119 miejsc postojowych dla samochodów, jest już praktycznie gotowy. Dlatego podłączono prąd i trwa montaż kamer, oświetlenia i elementów małej architektury. Parking zostanie oddany do użytkowania po uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru budowlanego, co najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w tym roku. Warto zaznaczyć, że ramach inwestycji powstała nowa droga dojazdowa do parkingu – ulica Na Trawniki (o długości 430 m i szerokości 6 m) oraz chodnik (o szerokości 2 m).

Jednocześnie trwają prace przy budowie parkingu park&ride Podłęże Południe. Położono już tam asfalt i została do wykonania ostatnia warstwa ścieralna. Docelowo na tym parkingu będzie 63 miejsc postojowych.

Zobacz też postępy robót przy chodniku w Podłężu.

Parkingi w Podłężu powstają w ramach projektu „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prace są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.