Poprawiono dn.: 11.06.2024

Posiedzenie komisji ładu i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się 19 czerwca o godz. 16:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach