Posiedzenie komisji ładu i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.