Dzisiaj rozpoczynamy ponowne wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zmienionej części:

Plany miejscowe zostaną wyłożone w od dnia 4 do 25 listopada 2022. Uwagi będzie można składać do 9 grudnia 2022 r. Części projektów planów podlegające ponownemu wyłożeniu, oznaczono tekstem kolorem czerwonym, a na rysunkach czerwoną granicą obszaru.

W przypadku każdego z powyższych planów razem z wyłożonym planem zostanie również udostępniona prognoza oddziaływania na środowisko. Materiały podlegające wyłożeniu zostaną udostępnione na stronach internetowych gminy www.niepolomice.eu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach (ul. Zamkowa 5, pokój nr 4).

W ramach wyłożenia możliwy jest wgląd w rozwiązania przyjęte w poszczególnych planach, a w ramach dyskusji publicznych, jakie zostaną zorganizowane z osobami zainteresowanymi tematem wyłożeń, możliwość rozmowy z projektantami planu. Dyskusje publiczne odbędą się w formie stacjonarnej w następujących lokalizacjach:

  • Staniątki – 16 listopada 2022 r. o godzinie 18.00, w Staniątkach, Dom Pełen Kultury w Staniątkach, Staniątki 315;
  • Ziołowa w Niepołomicach – zbiornik wodny wraz z otoczeniem – 21 listopada 2022 r. o godzinie 15.00, na Zamku Królewskim w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2 32-005 Niepołomice;
  • Niepołomicka Strefa Inwestycyjna wraz z otoczeniem – 21 listopada 2022 r. o godzinie 16.00, na Zamku Królewskim w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2 32-005 Niepołomice;

Plany miejscowe na stronach www dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.niepolomice.eu/informator-categories/wylozenia-planow-do-publicznego-wgladu/