Poprawiono dn.: 01.03.2024

Informujemy wszystkich zainteresowanych o ogłoszeniu przetargu dotyczącego montażu nowych źródeł ciepła oraz termomodernizacji w 46 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu Stop Smog – etap III.

Aby wziąć udział w przetargu, wykonawcy muszą dostarczyć kompletną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej. Szczegółowe informacje na temat przetargu znaleźć można na poniższej stronie internetowej:

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=63307

Termin składania ofert mija 15 marca 2024 roku o godz. 09.00, a wszelkie pytania dotyczące przetargu można kierować do Justyny Mitroniuk, tel. +48 12 250 94 54.

Zachęcamy do udziału.