Poprawiono dn.: 28.03.2024

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju gminy Niepołomice na lata 2024-2035, jakie odbyły się od 23 stycznia do 27 lutego 2024 roku, przedstawiamy podsumowanie przeprowadzonego procesu konsultacyjnego.

Łącznie w procesie konsultacji społecznych złożono 110 uwag, które składano zarówno w formie elektronicznej, pisemnej, jak i w trakcie spotkania konsultacyjnego. Raport z przebiegu konsultacji zawierający rozpatrzenie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych, dostępny jest w pod poniższym linkiem oraz został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Raport z przebiegu konsultacji