Dla osób, które w związku z wojną w Ukrainie zmuszone były do wjazdu z ojczyzny i borykają się z trudnościami emocjonalnymi, depresją, nieustępującym poczuciem zagrożenia, napadami lęku i smutku  uruchomione zostają nieodpłatne dyżury psychologów.

Dyżury odbywają się w Niepołomicach ulica Bocheńska 26

Z pomocy skorzystać można:

w czwartek w godzinach 9.00 – 13.00  I piętro – pokój 9 (w języku polskim)

w piątek w godzinach 9.00 – 15.00  I piętro – pokój 9 (w języku polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim)

w piątek w godzinach 15.00 – 17.00 I piętro – pokój 18 ( w języku polskim i rosyjskim)

Osoby w kryzysie zapraszamy do osobistego kontaktu w godzinach dyżuru psychologa.

БЕЗКОШТОВНІ години чергування психологів для громадян України

Для людей, які через війну в Україні змушені були залишити батьківщину та борються з емоційними труднощами, депресією, постійним відчуттям небезпеки, нападами тривоги та смутку, психологи чергують безкоштовно.

Робочі години відбуваються за адресою Niepolomice, Bocheńska 26

Ви можете скористатися допомогою:

по четвергах 9.00 – 13.00 I поверх – ауд. 9 (польською мовою) у п’ятницю з 9.00 до 15.00 1 поверх – ауд. 9 (польською, англійською, французькою та іспанською мовами)

у п’ятницю, 15.00 – 17.00, 1 поверх – ауд. 18 (польською та російською мовами)

Людей, які перебувають у кризовому стані, запрошуємо особисто зв’язатися з нами в робочі години психолога.