Poprawiono dn.: 23.04.2024

24 kwietnia 2024 roku o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się LXX Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Porządek obrad
1. Otwarcie LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i sprawdzenie kworum.
2. Przyjęci porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2024r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2024 -2044.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1855/1 poł. w Zabierzowie Bocheńskim)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 735/5 poł. w Zabierzowie Bocheńskim)
7. Ogłoszenie podjętych uchwał.
8. Zamknięcie LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

https://niepolomice.esesja.pl/posiedzenie/95a38ae2-a25b-4