Poprawiono dn.: 28.03.2023

KONSULTACJE PROJEKTÓW STATUTÓW OSIEDLI I SOŁECTW
GMINY NIEPOŁOMICE

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz par. 4 ust. 3 pkt. 1 uchwały nr XIX/271/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 14 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice podajemy do publicznej wiadomości projekty zmian w statuach osiedli oraz sołectw Gminy Niepołomice.

Uwagi (w formie pisemnej) do przedmiotowych projektów można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w terminie do 3 kwietnia 2023 r.

Dodatkowo dyżur konsultacyjny w sprawie zmienianych statutów osiedli i sołectw odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach 3 kwietnia (poniedziałek) w godz. 15.00-17.00 w pok. 7.

Z projektami można się zapoznać pod poniższymi linkami:

Projekt zmiany statutu osiedla

Projekt zmiany statutu sołectwa