Poprawiono dn.: 15.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice  zaprasza na konsultacje, dotyczące założeń uchwały krajobrazowej, tj.  „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane”.

Działania partycypacyjne zostaną przeprowadzone od 21 marca do 4 kwietnia 2022 r.
w następujących formach:
– otwartego spotkania informacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Zoom dnia 28 marca 2022r. o godzinie 16.00 (Link do spotkania podany zostanie na stronie krajobraz.niepolomice.eu w dniu spotkania).
– zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełnione formularze można dostarczyć do 10.04.2022 r. (obowiązuje data wpływu):
– drogą elektroniczną na adres: magistrat@niepolomice.eu,
– poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie: krajobraz.niepolomice.eu

– drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, z dopiskiem Konsultacje – uchwała krajobrazowa,

Projekt założeń do uchwały będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu krajobraz.niepolomice.eu.

Zakres konsultacji ograniczony jest do zagadnień związanych z projektem uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.