Poprawiono dn.: 05.11.2021

Zakończyła się budowa nowoczesnych parkingów park&ride oraz infrastruktury komunikacyjnej w gminie Niepołomice. To jedna z największych inwestycji ostatnich lat, którą zrealizowaliśmy w czterech miejscowościach: Niepołomicach, Podłężu (północ i południe), Staniątkach i Woli Batorskiej.

Przedsięwzięcie zaowocowało 5 nowymi parkingami, które łącznie posiadają 472 miejsc postojowych dla samochodów, 32 dla motocykli oraz 258 dla rowerów w ramach parkingów park&ride oraz punktów przesiadkowych.

W ramach inwestycji park&ride wyremontowano też kilka dróg. Gruntownej modernizacji poddano ulicę Kolejową w Podłężu, przebudowano ul. Stawową i wybudowano nową ul. Trawniki w Podłężu. Wyremontowano też ul. Staniątecką, łączącą Staniątki z Niepołomicami.

Całe przedsięwzięcie pochłonęło około 29.212.868,34 mln zł. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 23.408.577,89 mln zł.

Wykonawcą przedsięwzięcia było wyłonione w ramach przetargu Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol.

Szczegóły zrealizowanych inwestycji:
Park&Ride w Niepołomicach przy ulicy Kolejowej
Głównym elementem projektu była budowa nowego dworca w Niepołomicach przy ul. Kolejowej, który zastąpił dotychczas funkcjonujący przy ulicy Spółdzielczej. Z dworca w nowej lokalizacji podróżni zaczęli korzystać w pierwszej połowie 2020 roku. W ramach inwestycji w Niepołomicach wybudowano:
– dworzec przesiadkowy (4 stanowiska: 2 dla autobusów, 2 dla busów),
– parking na 136 miejsc postojowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych + 4 dla rodziców z dziećmi),
– 8 miejsc dla motocykli,
– 4 zadaszone wiaty rowerowe (38 stanowisk postojowych),
– 3 stanowiska Kiss&Ride (służące jako miejsce zatrzymania i wysadzenia z auta osób, które udają się na pociąg lub autobus, miejsca umożliwiające bezpieczne zatrzymanie pojazdu podwożącego pasażera),
– 1 punkt ładowania aut elektrycznych.
W ramach przedsięwzięcia modernizacji poddano też ulicę Kolejową w Niepołomicach. Droga została wyremontowana i wybudowano tam ciąg rowerowo-pieszy o szerokości 3 metrów.

Park&Ride w Podłężu przy stacji kolejowej
W Podłężu powstały dwa parkingi – po północnej i południowej stronie stacji kolejowej.
Jako pierwszy wybudowano Park&ride Podłęże północ. Oddano go do użytkowania w 2020 roku.
Parking posiada:
– 119 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych + 2 dla rodzin),
– 7 miejsc dla motocykli,
– 10 zadaszonych wiat rowerowych (100 stanowisk postojowych),
– 2 stanowiska Kiss&Ride,
– zatoka autobusowa na 3 stanowiska,
– 1 punkt ładowania aut elektrycznych,
– system MKA.

Nowa ulica Trawniki
Od października 2020 roku można też korzystać z nowej drogi łączącej rondo im. Ofiar 2 lutego 1944 roku z placem Park&Ride Podłęże-Północ. Droga o długości 430 m i szerokości 6 m powstała, by umożliwić dojazd do parkingu. Przy drodze powstał również chodnik.

Park&Ride Podłęże Południe
Prace przy budowie parkingu Park&ride Podłęże Południe zakończyły się w 2021 roku. Do użytku oddano go w październiku 2021. W ramach inwestycji powstały:
– 63 miejsca postojowe (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych + 2 dla taksówek)
– 8 miejsc dla motocykli,
– 2 zadaszone wiaty rowerowe (20 stanowisk postojowych),
– 2 stanowiska Kiss&Ride,
– 1 punkt ładowania aut elektrycznych.

Ulica Kolejowa w Podłężu
Ulica Kolejowa w Podłężu przeszła gruntowną modernizację. Szczególny nacisk położono na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i walory estetyczne (m.in. małą architekturę). Zaproponowaliśmy mieszkańcom stworzenie tam woonerfu, czyli przestrzeni publicznej łączącej funkcje ulicy, chodnika, parkingu i miejsca spotkań, na której piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo względem pojazdów motorowych. Drogą mogą się poruszać pojazdy o masie do 3,5 tony. Organizacja ruchu pozostała niezmieniona. Droga będzie – tak jak do tej pory – dwukierunkowa.

Ul. Stawowa w Podłężu
Część ul. Stawowej została przebudowana i dostosowana do parametrów drogi publicznej z nową kanalizacją deszczową i oświetleniem.
Na drugiej części drugiej części w granicach własności została położona nowa nakładka asfaltowa.

Parking Park&Ride w Woli Batorskiej
Parking Park&Ride w Woli Batorskiej oddano do użytku w 2020 roku. Jest zlokalizowany obok boiska sportowego w Woli Batorskiej i znajdują się na nim:
–34 miejsca postojowe (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych),
– 3 miejsca dla motocykli,
– 4 zadaszone wiaty rowerowe (40 stanowisk postojowych),
– 4 stanowiska Kiss&Ride.

Park&Ride w Staniątkach przy przystanku kolejowym od strony północnej.
Prace przy budowie parkingu w Staniątkach zakończyły się w październiku 2021 roku.
W ramach przedsięwzięcia powstało:
–120 miejsc postojowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych),
– 6 miejsc dla motocykli,
– 6 zadaszonych wiat rowerowych (60 stanowisk postojowych),
– stanowiska Kiss&Ride,
– 1 punkt ładowania aut elektrycznych,
– system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA),
– przebudowa drogi przez Puszczę, budowa ciągu pieszo-rowerowego (szerokość 3 m),
– przebudowa ul. Staniąteckiej (uspokojenie ruchu).

Ulica Staniątecka
Przebudowa ulicy Staniąteckiej została realizowana jest w ramach projektu budowy placów park&ride. W efekcie prac droga przez Puszczę – łącząca Niepołomice ze Staniątkami – została przebudowana, oświetlona i poszerzona o ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów.

Modernizacja drogi miała na celu bezpieczne poruszanie się pomiędzy Niepołomicami, a Staniątkami, osobom korzystającym z park&ride’u wygodne dotarcie i powrót z przystanku kolejowego bez względu na wybrany środek lokomocji.

Po zakończeniu remontu na ulicach Jodłowej (koszt poniesiony poza projektem ze środków własnych Gminy) i częściowo również na Staniąteckiej obowiązuje ruch jednokierunkowy.

Przebudowa ul. Staniąteckiej została realizowana w ramach projektu pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF”, w którym koszty budowy P&R Staniątki oraz przebudowa ul. Staniąteckiej wyniosły: 7.440.466,48 PLN koszty kwalifikowane: 7.410.079,63 PLN, a dofinansowanie 6.298.567,70 PLN.

Inwestycję park&ride w naszej gminie zrealizowano w ramach projektu „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.