Poprawiono dn.: 15.04.2024

Niemal 500 tys. zł pozyskała gmina Niepołomice w programie „Małopolska Niania 3.0”. Program polega na dofinansowaniu kosztów zatrudnienia opiekunki dla dziecka w wieku do 3 lat.

Wsparcie ma pomóc godzić rodzicom życie zawodowe z rodzinnym. Jest też skierowane do rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Rodzice, którzy spełnią odpowiednie kryteria dochodowe otrzymają 70% (maksymalnie 3 360 zł/m-c) dofinansowania kosztów zatrudnienia niani. Jakie kryteria dochodowe należy spełniać? Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku 2023 nie może przekraczać 2 400 zł. Program realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach.

Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc na nr: 12 284 87 25 wewnętrzny 4 (świadczenia rodzinne).

Program „Małopolska Niania 3.0”. współfinansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego oraz gminy Niepołomice.