21 grudnia po raz szósty wręczyliśmy Dąb Biznesu – nagrodę dla firm wspierających rozwój lokalnej społeczności. Zwycięzców uhonorowano podczas świątecznego spotkania z ludźmi biznesu w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Nagroda, wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej, ma charakter honorowy. Przyznawana jest za społeczną odpowiedzialność biznesu, a nie za wyniki biznesowe. To wyrazy uznania dla firm najmocniej wspierających rozwój naszej małej ojczyzny.

W kapitule przyznającej nagrodę zasiadają: Roman Ptak, Stanisław Kracik, Adam Suślik, Bożena Kruk oraz Adam Twardowski.

Do nagród nominowanych zostało kilkanaście firm, kapituła wręczyła 4 nagrody w 3 kategoriach.

Tytuł Dąb Biznesu w kategorii koncern międzynarodowy otrzymały wyjątkowo dwie firmy: Pratt & Whitney Tubes sp. z o.o. oraz Staco Polska sp. z o.o.
Firmę Pratt & Whitney Tubes sp. z o.o. nagrodzono za szybką, celową i długofalową pomoc w obliczu kryzysu humanitarnego, wsparcie kwotą blisko 110 000 złotych migrantów wojennych poprzez sfinansowanie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych Gminy Niepołomice, a także za ciągłe wspomaganie lokalnych organizacji wspierających osoby potrzebujące.

Staco Polska sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie za wsparcie kwotą 150 000 złotych migrantów wojennych, poprzez sfinansowanie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych Gminy Niepołomice.

W kategorii firma z polskim kapitałem statuetka powędrowała do firmy Smay sp. z o.o. Przedsiębiorstwo wyróżniono za szybkie, kompleksowe i profesjonalne zaangażowanie w dobie kryzysu humanitarnego, a w szczególności za:
– utworzenie i prowadzenie centrum pomocy uchodźcom,
– wszechstronną opiekę nad ludźmi uciekającymi przed wojną, a także za wsparcie dla placówek oświatowych, w trosce o integrację społeczną.

Tytuł Dąb Biznesu w kategorii firma rodzinna otrzymała Trans-Ziem. Nagrodę przyznano za zaangażowanie w uporządkowanie zdegradowanej przestrzeni gminy na terenie sołectwa Podłęże oraz wykreowanie w tym miejscu, w duchu konsultacji społecznych, obszaru zrewitalizowanego. A także za wsparcie finansowe ekologicznych rozwiązań przy modernizacji obiektów klubu sportowego w Podłężu.

Burmistrz Roman Ptak pogratulował wszystkim nagrodzonym i nominowanym i podziękował za szczególne zaangażowanie w niesieniu pomocy i rozwiązywanie naszych lokalnych problemów. Przyznał, że takie postawy pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość.