Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował dwujęzyczną ulotkę na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni skierowaną zarówno do Polaków, jak i obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju.