21 i 22 czerwca Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Ochotniczej w Barwach 5. Dywizjonu Artylerii Konnej zaprasza do Niepołomic na Święto Pułkowe oraz zawody MILITARI i o Puchar FKO.

Wydarzenie będzie miało miejsce za zamkiem na parkurze, na pobliskich łąkach i w Podegrodziu. Czeka nas wiele atrakcji. Zakończenie zawodów planowane jest około godziny 16.00 w sobotę. Wówczas zostaną rozdane nagrody, odbędzie się pokaz musztry konnej oraz msza św. polowa na terenie Podegrodzia, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do kibicowania naszym ułanom.

Andrzej Korabik