Burmistrz Roman Ptak wraz ze skarbnik Beatą Kolasą podpisali dzisiaj w Warszawie umowę na dofinansowanie utworzenia Niepołomickich Błoń. Dzięki pozyskanym środkom zrewitalizujemy teren o powierzchni ponad 5 ha i stworzymy nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku w bliskim sąsiedztwie zamku.

Dofinansowanie w kwocie 6,6 mln zł pochodzi z unijnej dotacji z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (z Funduszu Spójności). Wartość całej inwestycji to ponad 7,7 mln zł.

Niepołomickie Błonia powstaną pomiędzy Zamkiem Królewskim, a drogą krajową 75 w Niepołomicach. Jednym z głównych zadań jest rewitalizacja tamtejszej zieleni. Pojawi się nowa przestrzeń spacerowa dla mieszkańców i turystów, która będzie jednocześnie nawiązywać charakterem do terenów dawnego zakola Wisły.


Większość nowej przestrzeni to będą tereny zielone. Wynika to zasad programu, wedle których nowa infrastruktura może stanowi 30% całości projektu.

Nasadzimy nowe krzewy i drzewa, powstaną alejki, budki dla ptaków, hotele dla owadów, dodatkowa mała architektura, pergole, plac zabaw, ścieżka edukacyjna, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci. Powstaną także zdroje wodne oraz ogrody deszczowe, gdzie woda będzie oczyszczana przez specjalistyczną roślinność.

Nowy miejski park będzie podzielony na cztery rejony: tzw. Małe Błonia po stronie północnej, otwartą część centralną (tzw. strefa ciszy), obszar rekreacji (po stronie południowo-wschodniej) oraz strefę przy zamku. Cały teren zostanie oświetlony oraz zaopatrzony w monitoring.

Budowa parku ruszy jeszcze w tym roku. Inwestycja rozpocznie się od robót ziemnych oraz porządkowania i niwelowania terenu, przebudowy kanalizacji deszczowej i innych sieci technicznych.

Zakończenie prac zaplanowano do 2021 roku.