Posiedzenie komisji ładu i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się 20 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.