Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przesłał podziękowania dla burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice za zaangażowanie w przeprowadzone ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy.

W dniu 20 listopada w 5 batalionie dowodzenia w Rząsce odbyły się ćwiczenia wojskowe żołnierzy przeprowadzone w trybie natychmiastowym.  O powodzeniu w przeprowadzonej na terenie całej małopolski akcji zadecydowało między innymi zaangażowanie ze strony Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice i zabezpieczenie ogromnego przedsięwzięcia, jakim było doręczenie kart powołania i rozplakatowanie obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

Wojewoda Małopolski wyraził uznanie dla przeprowadzonej w Urzędzie akcji.  Zadanie wykonywane głównie w godzinach popołudniowych i późnowieczornych potwierdziło przygotowanie administracji publicznej do  natychmiastowego informowania obywateli, którzy w każdej chwili mogą zostać powołani do pełnienia obowiązków wobec ojczyzny.

Dziękując Burmistrzowi za realizację postawionego przed Urzędem zadania, Wojewoda podkreślił jak ważne było ono dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.