Wanda Traczyk Stawska była bohaterem spotkania z młodzieżą z niepołomickich szkół ponadpodstawowych, które odbyło się w poniedziałkowe przedpołudnie w Zamku Królewskim. Opowiadała m.in. o swoich przeżyciach z powstania warszawskiego, o tym jak to jest stanąć do walki o wszystko jako młody człowiek. Podkreślała znaczenie przyjaźni, pamięci o bliskich i poszanowania innych ludzi.

W pierwszej części spotkania młodzież obejrzała film „Portret żołnierza” o wojennych losach bohaterki spotkania.

Wanda Traczyk Stawska urodziła się w Warszawie 7 kwietnia 1927 roku. Wychowywała się w patriotycznej rodzinie, co ukształtowało w niej chęć służby krajowi. Po wybuchu wojny przeszła szkolenie wojskowe i działała w małym sabotażu, a po wybuchu powstania warszawskiego brała w nim udział jako strzelec i łączniczka. Walczyła w Śródmieściu, brała udział w walkach o komendę policji i kościół Świętego Krzyża.

Po powstaniu trafiała kolejno do obozów Lamsdorf, Zeitheim, Altenburg i Oberlangen. Po wyzwoleniu tego ostatniego, przedostała się przez Włochy do Palestyny. W 1947 roku, jako jedna z nielicznych wróciła do kraju, z tęsknoty za ojczyzną. Zdała maturę i dostała się na studia. Przez 24 lata pracowała w szkole specjalnej – dla upośledzonych umysłowo.

W 1947 r. na spotkaniu dawnego powstańczego oddziału dostała rozkaz znalezienia mogił poległych kolegów, pochowania ich godnie i oznaczenia grobów. Dzięki jej staraniom Cmentarz Powstańców Warszawy, zapomniany przez władze socjalistyczne, został uporządkowany i ocalony od zapomnienia.

Do dzisiaj Wanda Stawska jest strażniczką pamięci, niestrudzoną w walce o szacunek i godność poległych, pomordowanych w powstaniu warszawskim. Niestrudzenie odwiedza szkoły, spotyka się z młodzieżą szkolną, harcerzami, żeby opowiadać o swoich doświadczeniach.

Za swoje działania została odznaczona m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi na Wstędze – Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Archiwalne zdjęcia i filmy z powstania warszawskiego łącznie z narracja jego uczestniczki było żywą lekcją historii dla młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane i sfinansowane z projektu WORTHY, współfinansowanego z projektu Erasmus+ Unii Europejskiej.