Dodano dn.: 24.11.2017

Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach wzięli udział w spotkaniu technicznym, które odbyło się w ramach projektu EPICURO w Vicenzy. Złożyli sprawozdanie z działań projektowych na terenie gminy Niepołomice.

Projektu EPICURO ma na celu wymianę doświadczeń między 11 miastami i prowincjami w Europie w dziedzinie budowania odporności. To koncepcja, która nabiera coraz większego znaczenia w obliczu zmian klimatycznych. Krótko ujmując to zdolność do adaptacji i elastyczność oraz skierowanie uwagi na fazę prewencyjną, którą można osiągnąć za pomocą odpowiednio kształtowanej polityki terytorialnej czy miejskiej, a także zachowań instytucjonalnych i osób indywidualnych.

Projekt ma na celu zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa poprzez z jednej strony wyjaśnianie procesu kształtowania polityki dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych, z drugiej – promowanie zaangażowania w działania na jej rzecz.

Takie podejście powinno nie tylko przyczynić się do zwiększenia zdolności mieszkańców do radzenia sobie ze skutkami niekorzystnych zjawisk i związanym z nimi stresem, ale stanowi również szansę na zmianę zachowań, jeśli chodzi o dostosowanie się do zmieniającego się środowiska.
Gmina Niepołomicach w ramach projektu EPICURO rozbudowuje procedury związane z budżetem obywatelskim, prowadzi kampanię informacyjną o małej retencji oraz stara się wskazywać na odpowiedzialność za środowisko – temu służyły działania zorganizowane we wrześniu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

    Projekt EPICURO jest współfinansowany z programu Europa dla Obywateli