24 sierpnia uroczyście otworzyliśmy Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. „Nareszcie, po dwóch latach remontu i rozbudowy miłośnicy astronomii i nauk przyrodniczych mogą wrócić do obserwacji oraz na zajęcia pozaszkolne na stałym miejscu w centrum Niepołomic” – mówi Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach istnieje od 1964 roku. Obecny remont był pierwszą kompleksową modernizacją obiektu. Na terenie przy ul. Kopernika powstał budynek o bardzo nowoczesnej bryle zaprojektowany przez Biuro Projektów Lewicki Łatak. Znalazło się w nim miejsce na: planetarium, kopułę obserwacyjną, sale seminaryjne, salę wykładową, studio filmowo-fotograficzne oraz część noclegową, a w niej 12 pokoi z zapleczem sanitarnym i stołówką.

„Żeby przedstawić się na nowo mieszkańcom w najbliższy weekend odbędą się Dni Otwarte MOA, zapraszamy wszystkich do oglądania obiektu, na krótki seans w planetarium i wieczorne wykłady Wiktora Niedzickiego” – zapowiada dyrektor obserwatorium Dominik Pasternak. „Od września ruszą regularne zajęcia. Już od soboty będzie się można zapisać do pracowni astronomicznej, robotyki, laboratoriów: chemicznego, fotograficzno-filmowego bądź do Klubu Młodego Odkrywcy. Zapraszamy do nas na prelekcje i pokazy szkoły, przedszkola, grupy zorganizowane i wszystkich chętnych. O tym co się u nas wydarzy będziemy na bieżąco informowali w naszych mediach internetowych – mamy dużo nowych pomysłów. Zapraszamy do odkrywania Wszechświata razem z nami!”.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego” realizowany był na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.11.02-12-0881/17-00-XVII/118/FE/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej w dniu 09.04.2018 roku.

Koszty całkowite: 14.926.960,42 PLN, koszty kwalifikowane: 7.609.468,26 PLN, dofinansowanie 75% tj. 5.707.101,22 PLN z tego środki europejskie w kwocie 4.946.154,39 PLN, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 760.946,83 PLN, środki gminy Niepołomice: 7.219.859,20 PLN.

W ramach dotacji na realizację inwestycji otrzymano środki finansowe od Powiatu Wielickiego 2.000.000 PLN w latach 2019 i 2020.

loga projektu