W Domu Kultury w Zakrzowie kontynuujemy zajęcia komputerowe dla seniorów w ramach projektu realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób po 65. roku życia oraz poprawa umiejętności korzystania tych osób z komputera i internetu w życiu codziennym.

Do tej pory kurs ukończyli już seniorzy w Zabierzowie Bocheńskim i Woli Zabierzowskiej. Teraz czeka ich już tylko podsumowanie i sprawdzian z nabytej podczas kursu wiedzy.