5 marca na terenie modernizowanego Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego wkopano kapsułę czasu.

Znalazły się w niej m.in. materiały informacyjne o MOA i gminie Niepołomice, zdjęcia starego budynku obserwatorium, raporty młodzieży z obserwacji nieba, pamiątkowe zdjęcia i przedmioty. W wydarzeniu uczestniczył dyrektor MOA Dominik Pasternak wraz z pracownikami.