10 grudnia na Zamku w Niepołomicach odbyła się uroczysta gala 55-lecia Ogniska TKKF Wiarus w Niepołomicach. Galę poprowadzili Leon Pitucha Prezes Ogniska TKKF Wiarus w Niepołomicach, Andrzej Górski w-ce prezes Ogniska oraz Albert Szkutnik członek Ogniska.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu ogniska, po którym przywitano zaproszonych gości: Romana Ptaka – Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Marka Ciastonia – Przewodniczącego Rady Miasta, Leszka Tytko – prezesa Małopolskiego TKKF, Karola Oleksego – wice-prezesa Małopolskiego TKKF, Tadeusza Kowalczyka – Opiekuna Naszego Ogniska, Tomasza Łazarskiego – Prezesa Małopolskiego Banku Spółdzielczego, Marzenę Stawarz – Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków i sympatyków Ogniska.

Andrzej Górski odczytał krótką historię Ogniska, Albert Szkutnik przedstawił w fotograficznym skrócie wydarzenia z ostatniej pięciolatki z podsumowaniem przeprowadzonych wydarzeń sportowo rekreacyjnych Wiarusów.

W minionej pięciolatce Ognisko TKKF Wiarus przeprowadziło szereg imprez sportowo-rekreacyjnych promując miasto i gminę Niepołomice na arenie województwa małopolskiego, oraz sąsiadujących sołectw.

  • Zawody i treningi strzeleckie – 58
  • Wycieczki rowerowe – 142
  • Rajdy rowerowe – 12
  • Festyn „Sportowa Rodzina” – 5
  • Zajęcia rekreacyjne – 184
  • Ferie zimowe oraz wakacje dla dzieci i młodzieży – 21
  • Wycieczki rowerowe dla dzieci i młodzieży – 34
  • Turniej tenisa stołowego – 4
  • Dzień marszu „Tafisa” – 3

„Starym Wiarusom”, za wzorową postawę żołnierza spadochroniarza rezerwy, promowanie i kultywowanie tradycji spadochroniarskich – Honorową Odznaką Spadochronową Rezerwy zostali nagrodzeni: Leon Pitucha, Zygfryda Rudnika, Andrzej Górski, Marian Broda oraz Albert Szkutnik.

Leon Pitucha
Prezes Ogniska TKKF Wiarus w Niepołomicach