W sobotę 21 grudnia podczas strażackiego opłatka druhowie ze Staniątek otrzymali nowoczesny wóz bojowy.

Ochotnicy znaleźli w tym roku pod strażacką choinką wymarzony prezent. Do służby w jednostce dołączyło nowe, znakomicie wyposażone volvo o wartości prawie 760 tysięcy złotych.

Uroczystego przekazania samochodu dokonali: wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, poseł na sejm RP Urszula Rusecka, przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Marek Ciastoń oraz szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury, Tomasz Tomala.

Zaproszeni goście zgodnie podkreślali, że zakup wozu to efekt współpracy wielu organizacji i instytucji. Inwestycja została dofinansowana przez: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (około 190 tysięcy złotych), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (około 189 tysięcy złotych), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ok. 99 tysięcy złotych), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (ok. 70 tysięcy złotych).

Brakująca kwota (około 213 tysięcy złotych) została pokryta z budżetu Miasta i Gminy Niepołomice.

Wydarzenie było okazją do odznaczenia srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa druha Wojciecha Radwańskiego.

Samochód zastąpi w staniąteckiej jednostce DAF-a, który nadal będzie służył w naszej gminie, gdyż został przekazany OSP Zakrzów.

Wszystkim strażakom życzymy, aby przekazany sprzęt był wykorzystywany przede wszystkim podczas ćwiczeń i pokazów.