W środę 18 grudnia w Zamku odbyły się uroczyste obchody 15-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach.

Podczas wydarzenia odbyła się prezentacja multimedialna, która przybliża historię środowiskowego domu. Nie zabrakło również występy artystycznych oraz wystawy prac  podopiecznych.

Na uroczystość  licznie przybyli znakomici goście, m.in. przedstawiciele powiatu wielickiego. Swoją obecnością zaszczycili  również przedstawiciele lokalnego samorządu. Nie zabrakło  dyrektorów i kierowników zaprzyjaźnionych placówek kulturalnych, oświatowych i pomocowych. Obecni byli także przedstawiciele współpracujących z domem organizacji pozarządowych, instytucji i firm.

Jubileusz przebieg w bardzo miłej atmosferze, czego wyrazem były liczne podziękowania, słowa wdzięczności i uznania. Kierownik ŚDM podziękowała pracownikom placówki oraz uczestnikom i ich rodzinom. Zwróciła uwagę, na szczególność tego miejsca.  Jego sukces tkwi we wzajemnym szacunku, zaufaniu, przyjaźni i zrozumieniu na których opierają się kontakty między uczestnikami i pracownikami.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach jest placówką aktywną, bardzo widoczną w życiu naszej gminy.  Jej działalność jest pięknym przykładem otwarcia się na drugiego człowieka. Zmienia myślenie nie tylko tych, którzy potrzebują pomocy, ale także tych, którzy tę pomoc powinni nieść w sposób skuteczny i wyrażający dobroć.

Obecnie z oferty specjalistycznych usług ŚDS korzysta 40 podopiecznych, którzy każdego dnia uczą się jak pomimo napotykanych trudności odnaleźć się w świecie i społeczeństwie, jak godnie i aktywnie żyć, realizować swoje pasje i rozwijać umiejętności.

Poprzez specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapię indywidualną i grupową, terapie zajęciową i społeczną kadra placówki każdego dnia dąży do realizacji najważniejszego celu: podnoszenia jakości życia i zapewnienia oparcia społecznego tym wszystkim, którzy mają trudności w codziennym życiu rodzinnym czy społecznym.

Przez piętnaście lat swojego istnienia Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach udowodnił, że założony cel w pełni realizuje. I tylko my często zapominamy o tym, jakiej pokory, ale i radości życia możemy nauczyć się od osób z niepełnosprawnością.

 

Magdalena Fiema
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych