Poprawiono dn.: 23.04.2024

21 kwietnia 2024 roku odbędzie się druga tura wyborów na burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Będziemy wybierali spośród dwóch kandydatów. Są nimi: Michał Hebda i Tomasz Tomala.

Obwody do głosowania pozostają bez zmian. Można je sprawdzić w zakładce Wybory samorządowe 2024.

Lokale wyborcze będą czynne od 7.00 do 21.00.

W drugiej turze otrzymamy jedną kartę do głosowania – na burmistrza. Aby oddać ważny głos, należy wybrać jednego kandydata na liście . Przy osobie, na którą chcemy zagłosować, stawiamy znak X. Jeśli postawimy jakikolwiek inny znak (np. ptaszek, kółko), głos będzie nieważny.

Ważne daty:

Jeśli chodzi o drugą turę wyborów, to:

Do 11 kwietnia jest czas na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy zgłaszają komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, tel. 12 421 85 84, 12 421 85 77

Do 12 kwietnia można zgłosić zamiar skorzystania z prawa głosowania przez pełnomocnika. Dotyczy to zarówno wyborców niepełnosprawnych jak i tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Zgłoszenie takie składa się w Referacie Ewidencji Ludności UMiG w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13, parter, pokój nr 3, tel. 12 250 94 03.

Do 16 kwietnia można również zgłosić zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Więcej informacji pod nr. tel. 12 250 94 90.