Uchwała krajobrazowa w Gminie Niepołomice

W dniu 27 marca 2019 roku, Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę Nr VI/48/19 w sprawie przygotowania projektu „uchwały krajobrazowej”. Na jej podstawie przystąpiono do prac nad dokumentem, który docelowo określi zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń na terenie całej gminy, wyznaczając odrębne strefy przestrzenne i krajobrazowe, dla których ustalone zostaną warunki szczególne. Znaleźć w niej będzie można szczegółowo opisane i zilustrowane zasady dotyczące umieszczania reklam, a także informacje o ich dopuszczalnym kształcie, wielkości oraz materiałach z jakich mogą być wykonane.

 

Najnowsze informacje związane z Uchwałą Krajobrazową

10październik 2019

Ankieta i informacja dotycząca uchwały krajobrazowej

10 października 2019|

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE DOTYCZĄCA PRZYSTĄPIENIA DO PRAC NAD „UCHWAŁĄ KRAJOBRAZOWĄ” ORAZ PLANOWANEGO BADANIA ANKIETOWEGO Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w pracach nad