PROGRAM CZYSTE POWIETRZE W LICZBACH


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie :
950
(licznik który będzie aktualizowany raz na kwartał)
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:
784
(licznik który będzie aktualizowany raz na kwartał)
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:
7 446 791,24 zł
(licznik który będzie aktualizowany raz na kwartał)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje program priorytetowy Czyste powietrze. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku i instalację odnawialnych źródeł energii.

Program Czyste Powietrze został podzielony na trzy progi dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Różnią się one wymaganiami dla wnioskodawców i poziomem dofinansowania na realizowane prace.

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • Maksymalny dochód wnioskodawcy:
  • 135 000 zł/rok udokumentowany PIT-em/-ami za ostatni okres rozliczeniowy (w przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem brana pod uwagę jest średnia arytmetyczna dochodu osób rozliczających się razem)
 • Maksymalna kwota dotacji może wynieść:
  • od 40% do 55% wysokości faktur,
  • maksymalna kwota łączna dofinansowań nie może przekroczyć 66 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania (dotacja z prefinansowaniem):

 • Maksymalny dochód wnioskodawcy:
  • W przypadku prowadzenia gospodarstwa wieloosobowego dochód na jednego mieszkańca nie może być wyższy niż 1894 zł netto/miesięcznie.
  • W przypadku prowadzenia gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może być wyższy niż 2615 zł netto/miesięcznie.
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez MGOPS.
 • Maksymalna kwota dotacji może wynieść:
  • Od 70% do 80% wysokości faktur.
  • Maksymalna kwota łączna dofinansowań nie może przekroczyć 99 000 zł.

Najwyższy poziom dofinansowania(dotacja z prefinansowaniem):

 • Maksymalny dochód wnioskodawcy:
  • W przypadku prowadzenia gospodarstwa wieloosobowego dochód na jednego mieszkańca nie może być wyższy niż 1090 zł netto/miesięcznie.
  • W przypadku prowadzenia gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może być wyższy niż 1526 zł netto/miesięcznie.
  • Lub ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, okresowego rodzinnego lub specjalistycznego zasiłku opiekuńczego.
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez MGOPS.
 • Maksymalna kwota dotacji może wynieść:
  • Do 100% wysokości faktur.
  • Maksymalna kwota łączna dofinansowań nie może przekroczyć 135 000 zł.

Warto zwrócić uwagę, że wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 3 000 zł dla wszystkich poziomów dofinansowania.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę www.czystepowietrze.gov.pl lub do zespołu EkoDoradców Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice

Adres:
Niepołomice
ul. Targowa 7
Kontakt:
+12 250 94 54
+12 250 94 89