Okiem Radnego

Okiem Radnego to zbiór felietonów autorstwa Pań i Panów Radnych zasiadających w Radzie Miejskiej w Niepołomicach. Wyrażone w nich opinie są prywatnymi opiniami ich Autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Miasta i Gminy Niepołomice. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Rada Miejska w Niepołomicach

Rada Miejska to organ stanowiący i kontrolny gminy. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Od wyborów w 2018 r. kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru. Obecna rada została wybrana jesienią 2018 r. Kolejne wybory zaplanowane są na jesień 2023 r. W Radzie zasiada 21 radnych. Na jej czele stoi przewodniczący, który ma dwóch zastępców.

Najnowsze wpisy na blogach

Marta Korabik
By Joanna Musial / 7 września 2020

Rok 2020 rokiem ważnych rocznic

Okiem Radnego to zbiór felietonów autorstwa Pań i Panów Radnych zasiadających w Radzie Miejskiej w Niepołomicach. Wyrażone w nich opinie...

Read More
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Wojciech Ciastoń
By Joanna Musial / 16 czerwca 2020

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Okiem Radnego to zbiór felietonów autorstwa Pań i Panów Radnych zasiadających w Radzie Miejskiej w Niepołomicach. Wyrażone w nich opinie...

Read More