Właściciele gospodarstw rolnych, które ucierpiały na skutek poniedziałkowego (29 czerwca 2020) gradobicia, mogą zgłaszać szkody w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Szczegółowe informacje na tema procedury zgłaszania szkód znajdują się na stronie: www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo. Znajdą tam Państwo również niezbędne formularze do wypełnienia (wniosek i załączniki). Zachęcamy również do zapoznania się z informacją o szacowaniu szkód, zamieszczoną na BIP-ie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kliknij tutaj. 

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, rolnik powinien pisemnie (w tym przypadku przedłożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami) poinformować o wystąpieniu szkód – w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, parter Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w godzinach pracy urzędu.