Poprawiono dn.: 21.02.2024

Tradycyjnie w Niedzielę Palmową, która w tym roku wypada na 24 marca 2024 roku, zaprosimy Państwa na Rynek w Niepołomicach na Targi Wielkanocne. Stoiska handlowe, jak co roku pojawią się na płycie rynku. Zanim otworzymy się na odwiedzających, o zgłaszanie się prosimy mieszkańców, organizacje i lokalnych przedsiębiorców, którzy chcieliby wystawić asortyment tradycyjnie związany z Wielkanocą – przysmaki lub dekoracje domu.

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach dysponuje stoiskami, które udostępni wystawcom. Kto ma własny namiot w kolorach zgodnych z uchwałą krajobrazową dla naszego rynku, również może go również zgłosić do udziału.

Rezerwacje stoisk przyjmujemy przez formularz: https://tiny.pl/dqngn

Osoby, organizacje i przedsiębiorcy spoza gminy także mogą zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu, jednak pierwszeństwo przyjęć będą mieli mieszkańcy z naszej gminy.

Chętnych prosimy o wypełnienie online do 12 marca 2024 roku. Po tym terminie będziemy się kontaktować indywidualnie ze zgłaszającymi się.

Z uwagi na ograniczoną liczbę stoisk i miejsca na niepołomickim Rynku – decyduje kolejność zgłoszeń.