XX sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się w czwartek 2 lipca 2020.

Miejsce: Zamek Królewski, sala konferencyjna
Początek: godz. 16:00

Porządek obrad
1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i sprawdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego.
4. Informacja nt. działalności Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach.
5. Informacja nt. działalności pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
6. Informacja nt. działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
7. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2020-2044.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Niepołomice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do realizacji projektu pod nazwą “SENACT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do realizacji projektu pod nazwą “MEET 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od powiatu wielickiego zadania zimowego utrzymania publicznych dróg powiatowych na terenie gminy Niepołomice oraz chodników znajdujących się przy tych drogach – w sezonie 2020/2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia pomiędzy gminą Niepołomice a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wstępnych porozumień w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu “Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 2507 o pow. 0,0287 ha położonej w Niepołomicach.)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 2506/4 o pow. 0,1334 ha położonej w Niepołomicach)
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Wola Batorska II”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Wola Zabierzowska II”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Zabierzów Bocheński II”.
23. Sprawy różne, wolne wnioski.
24. Ogłoszenie podjętych uchwał.
25. Zamknięcie XX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Projekty uchwał zostały umieszczone na stronie dedykowanej sesjom Rady Miejskiej. Dostępna tu będzie również transmisja z obrad.