XXII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 24 września 2020 o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Niepołomice na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Niepołomice na lata 2020- 2044.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Niepołomice na lata 2020-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Kłaj.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (ul. Śliczna)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 3986/120 i 3986/248 położonych w Niepołomicach).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1723/2 położonej w Staniątkach).
 14. Podjęcie rezolucji Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie poparcia planowanej odbudowy linii kolejowej do Niepołomic w ramach projektu “Kolej Plus”.
 15. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 16. Sprawy różne, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie XXII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Porządek obrad i projekty uchwał

Strona, na której będzie dostępna transmisja