Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach uprzejmie informuje, iż wypłata Świadczeń z Pomocy Społecznej nastąpi w ostatnie 3 dni robocze miesiąca marca 2020, tj. 27, 30, 31 w kasie Małopolskiego Banku Spółdzielczego oddziału w Niepołomicach (dotyczy osób dotychczas pobierających świadczenia w kasie UMiG).

Informujemy również, że wypłata Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych oraz Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego także nastąpi w w/w terminie i miejscu.

UWAGA! Nie będą respektowane upoważnienia. Do kasy należy zgłosić się osobiście i okazać dokument tożsamości.

Magdalena Liptak
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel: 12/284-87-11
email: magdalena.liptak@niepolomice.eu