Dodano dn.: 20.02.2019

Miniony rok był bardzo pracowity dla uczestników środowiskowego Domu Samopomocy. Prócz zajęć terapeutycznych, treningów i rehabilitacji beneficjenci uczestniczyli w wielu piknikach integracyjnych, zabawach, wycieczkach i konkursach.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje konkurs kolęd i pastorałek w Bieczu, gdzie nasza grupa muzyczna wywalczyła II miejsce. W maju zostaliśmy zaproszeni do Chrzanowa na konkurs recytatorski, stamtąd również wróciliśmy z medalami i I miejscem. Kolejnym muzycznym osiągnięciem naszych podopiecznych było zajęcie I miejsca w przeglądzie polskiej piosenki rozrywkowej w Lisiej Górze. Do każdego konkursu uczestnicy przygotowywali się przez długie tygodnie, ale jak widać ich wysiłek się opłacił. Występujący prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny dlatego w październiku zostali zaproszeni na „Dzień białej laski”, aby swoim występem uświetnić te uroczystość.

Prócz osiągnięć w dziedzinie muzycznej i poetyckiej, podopieczni zdobywają również medale w zawodach sportowych. Największą taką imprezą jest „Zachariaszada”. Jest to impreza licząca przeszło 300 uczestników z różnych placówek. W zeszłym roku wywalczyliśmy na niej III miejsce.

Wszystkie te działania integrowały naszą placówkę i uczestników z innymi ośrodkami, instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mieli okazję do nawiązania nowych znajomości, przełamania barier społecznych, udziału w różnych zmaganiach sportowych ucząc się zdrowej rywalizacji, zaprezentowania swoich zdolności artystycznych, zdobywania wiedzy historycznej i regionalnej. Powyższe działania dały możliwość poprawy funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększyły wiarę w siebie, we własne możliwości, co umożliwiło realizacje założonych celów. Wszystkie występy przygotowane były na wysokim poziomie, wzruszały, sprawiały ogromna radość zarówno publiczności jak i występującym artystom.

Ponadto podopieczni spędzali czas na piknikach plenerowych w Osadzie Podegrodzie przy Zamku Królewskim oraz bawili się na zabawach tanecznych organizowanych przez Teresę Pieprzyce ze Słomirogu oraz na Andrzejkach zorganizowanych przez Tomasza Tomalę i Ochotniczą Straż Pożarną z Woli Batorskiej.

Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie jakie włożyli w każdą zorganizowaną uroczystość.

Magdalena Fiema
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych