Gmina Niepołomice od 2008 roku udziela pomocy żywnościowej osobom potrzebującym: starszym, samotnym, niepełnosprawnym, przyznając dotację na realizowanie tych działań przez stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu.

Artykuły spożywcze są pozyskiwane z Banku Żywności w ramach programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pozostałe koszty: transportu, wynajmu i wyposażenia magazynu oraz dystrybucji są pokrywane w 98% ze środków gminy.

Dodatkowo, od 4 lat stowarzyszenie, w ramach dotacji, organizuje warsztaty zdrowej żywności, przygotowywania posiłków oraz ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym. Działaniami są objęte w szczególności osoby najuboższe, zakwalifikowane do udziału w programie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w celu ograniczenia zjawiska niedożywienia.

Rocznie wsparciem objętych jest średnio 600 osób. Otrzymują one paczki 8-10 razy w roku. Zgodnie z danymi dostępnymi od 2016 roku, organizacja pozyskała do tej pory 134 tony żywności. Są to nie tylko produkty stałe, ale i owoce, warzywa, dania gotowe przekazywane przez firmy.

Z uwagi na aktualną sytuację i stan epidemii, stowarzyszenie otrzymało zwiększone paczki żywnościowe, które od 16 marca są kierowane do osób potrzebujących. Uzgodniono z Bankiem Żywności, że artykuły spożywcze będą zamawiane i przekazywane na bieżąco. Jeśli z powodu pandemii pomocą zostaną objęte nowe osoby, a już korzystające będą potrzebować dodatkowego wsparcia – Bank zwiększy dostawy.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a członkowie stowarzyszenia są przygotowani na to, aby w każdej chwili świadczyć pomoc tym, którzy będą jej potrzebowali.

Grafika: www.pl.freepik.com