Dodano dn.: 9 lutego 2024

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza w sobotę 24 lutego 2024 r. na Wojewódzką Konferencję Pszczelarską. Jej temat przewodni to “Zmiany klimatyczne i środowiskowe a gospodarka pasieczna”.

Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki Małopolskiego Konkursu Pasiek za rok 2023, a Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu.

Pszczelarze będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą producentów urządzeń i sprzętu pszczelarskiego, którzy swoje propozycje będą prezentować na stoiskach wystawowych towarzyszących konferencji. Będzie także okazja do dyskusji z wybitnymi przedstawicielami nauki w dziedzinie pszczelarstwa, producentami sprzętu i wymiana poglądów i wzajemnych doświadczeń. Jest to wartość nie do przecenienia dla całego środowiska pszczelarskiego.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie MODR w Karnowicach, ul. Osiedlowa 9. Początek o godz. 9.00. Udział jest też możliwy w formie online na platformie YouTube.

Więcej na temat konferencji i jej szczegółowy program na stronie MODR