Spółka Wodociągi Niepołomice prowadzi na terenie gminy Niepołomice prace związane z wektoryzacją map, przedmiotowe prace stanowią jedno z wielu zadań realizowanych w ramach projektu „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”.

Celem prowadzonych prac jest utworzenie elektronicznej mapy sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Mapy dla poszczególnych miejscowości zostaną utworzone na podstawie analogowych map zasadniczych będących w posiadaniu spółki „Wodociągi Niepołomice”, materiałów pozyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wywiadu terenowego oraz pomiarów przeprowadzonych w terenie przez uprawnionych geodetów. Wykonawcą prac jest firma GEO-TESS z miejscowości Bolechowice.
Na obecnym etapie zakończono prace związane z realizacją wektorowej map wraz z wykonaniem pomiarów dla miejscowości: Chobot, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Słomiróg, Zakrzowiec, Zakrzów, Ochmanów, Zagórze, Suchoraba.

Zaznaczyć należy również, że materiały utworzone w ramach umów są sukcesywnie przekazane i przyjmowane do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieliczce.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2020 roku.

W związku z powyższym mieszkańcy miejscowości Wola Batorska, Niepołomice, Staniątki oraz Podłęże mogą spodziewać się w najbliższym czasie wizyt geodetów prowadzących pomiary w terenie. Geodeci prowadzący pomiary zgodnie z zawartą umową posiadają identyfikatory ze zdjęciem, koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” oraz nazwą firmy, kopię zgłoszenia prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz upoważnienia wydane przez zarząd spółki Wodociągi Niepołomice.

Nowoczesne rozwiązania

Sama wektoryzacja map stanowi pierwszy etap planowanego wdrożenia systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Spółka Wodociągi Niepołomice jeszcze w tym roku planuje ogłosić postępowanie w zakresie wdrożenia systemu informatycznego opartego na mapach elektronicznych. Wdrożenie sytemu informatycznego wspomagającego zarządzenie wszystkimi elementami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwi zgromadzenie wszystkich informacji w zakresie eksploatowanych sieci w jednym programie, tym samym usprawniając pracę spółki Wodociągi Niepołomice.

Powyższe zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności. Aktualnie po podpisaniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w dniu 07 lipca 2020 r. aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dla całego projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice” wynosi 29,8 mln złotych.

Przemysław Bęben
Prezes Zarządu Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.