Decyzją prokuratury burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak oraz jego zastępca Adam Twardowski zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Co to oznacza w praktyce dla urzędu, miasta i mieszkańców?

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach działa normalnie w zakresie administrowania gminą. Osoby oczekujące na dowód osobisty, wydanie Karty Dużej Rodziny, czy planujące zmianę stanu cywilnego nie powinny w ogóle niepokoić się zaistniałą sytuacją. Techniczne czynności administracyjne przebiegają bez zakłóceń.

Planowo realizowane są trwające inwestycje i budowy, w zakresie uzyskanych wcześniej pozwoleń i podpisanych umów. Szkoły i Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymały środki na realizację swoich zadań w zaplanowanej wcześniej ilości.

Równocześnie jednak obaj włodarze nie mogą podejmować żadnych decyzji służbowych oraz są pozbawieni wynagrodzenia. Oznacza to, że w magistracie nie ma osoby, która wykonuje zadania i kompetencje burmistrza.

Zgodnie z prawem Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach poinformował Wojewodę Małopolskiego o konieczności wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby, która przejmie wykonywanie zadań burmistrza. Póki co nie otrzymaliśmy informacji o podjęciu decyzji w tej sprawie.

Obecny stan prawny uniemożliwia m. in. podejmowanie decyzji finansowych. Wstrzymana została realizacja wydatków, w tym płatności za faktury. Nie są zawierane umowy cywilnoprawne ani nie trwają postępowania przetargowe. Nie ma możliwości podpisania umów w ramach których gmina miałaby uzyskać środki zewnętrzne nawet, jeśli ich szczegóły zostały już uzgodnione. Rodzi to obawy co do utraty konkretnych środków, czy naliczania odsetek od zaległych płatności.

Zarówno Burmistrz, jak i jego Zastępca złożyli przysługujące im zażalenie na decyzję prokuratury odnośnie zastosowanego środka zapobiegawczego.

Ani sąd ani rząd nie mają ściśle określonego terminu rozpatrzenia tych spraw. Dlatego czekamy na informacje, a o wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.