W połowie stycznia 2020 otrzymaliśmy kolejny aneks do umowy w ramach Programu „Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice ETAP II”, który gwarantuje środki na wymianę następnych 250 pieców.

Po zweryfikowaniu ocen energetycznych (audytów) rozpoczęto telefoniczne ustalanie z mieszkańcami (według kolejności złożonych wniosków) dogodnych terminów do podpisania umowy. Ze względu na ilość wniosków, cały proces podpisywania umów potrwa kilka tygodni.

Jednocześnie przypominamy o konieczności uregulowania spraw własnościowych, które w wielu przypadkach są nie uregulowane i stanowią przeszkodę do podpisania umowy o dofinansowanie wymiany źródła ciepła na paliwo stałe.

Jeśli ktoś nie złożył jeszcze wniosku a jest zainteresowany, informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach wciąż można skorzystać z dofinansowania w ramach programu wymiany pieców. Więcej informacji tutaj.

Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

fot. www.freepik.com