Poprawiono dn.: 04.04.2024

4 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. To dobra okazja, aby zwrócić szczególną uwagę na zwierzęta, które z różnych przyczyn pozbawione zostały opieki człowieka i stały się niczyje.

Szacuje się, że w schroniskach w całej Polsce przebywa kilka tysięcy psów i kotów, które czekają na dobre domy. Oprócz schronisk, zwierzęta przebywają również pod opieką różnych fundacji czy stowarzyszeń, w domach tymczasowych, hotelach, przytuliskach, itp. Bezdomność wśród zwierząt jest problemem narastającym od wielu lat.

Jak każdy z nas może pomóc i poprawić sytuację zwierząt bezdomnych?
Metodami walki z bezdomnością zwierząt jest ich sterylizacja lub kastracja oraz znakowanie np. mikroczipem, który umożliwia odczytanie numeru czip i sprawdzenie w odpowiedniej bazie, danych kontaktowych do właściciela. Należy pamiętać, że nie wystarczy samo wszczepienie zwierzęciu mikroczipu, ale przede wszystkim należy numer zarejestrować w bazie danych, o czym wielu właścicieli nie pamięta lub nie wie.

Gmina Niepołomice korzysta z międzynarodowej bazy danych o zwierzętach Safe – Animal i w niej prowadzimy rejestr znakowanych zwierząt.

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania do sterylizacji lub kastracji psów i kotów oraz o bezpłatnym znakowaniu zwierząt mikroczipem. Wnioski znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.niepolomice.eu w zakładce Środowisko/Ochrona zwierząt.

Warto również promować adopcję i starać się, aby każde zwierzę znalazło dom. Jako gmina, robimy wiele, aby psy i koty znalazły opiekę i dobry dom.
Od kilku lat Gmina Niepołomice przekazuje zwierzęta do Schroniska Psie Pole w Racławicach, które aktywnie i skutecznie promuje adopcje swoich podopiecznych. Pamiętajmy, decyzję o adopcji trzeba dobrze przemyśleć. Zwierzaki z adopcji to wdzięczni przyjaciele.

Schronisko prowadzi szereg akcji wspierających podopiecznych, ale i każdy z nas może wesprzeć schronisko przynosząc karmę, koce, zabawki. Możemy również skontaktować się ze schroniskiem i uzyskać informację, co najpilniej potrzebują zwierzaki.

Na chwilę obecną w Schronisku Psie Pole w Racławicach z naszego terenu przebywają:

 • MOTOMOTO

MOTOMOTO – Schronisko Psie Pole Psiak z łańcucha

 • BÓR

BÓR – Schronisko Psie Pole

 • KOŁNIERZYK

KOŁNIERZYK – Schronisko Psie Pole

 • KIMCZI

KIMCZI – Schronisko Psie Pole

 • ASTON

ASTON – Schronisko Psie Pole

 • KROPEK

KROPEK – Schronisko Psie Pole

 • CINDI

CINDI – Schronisko Psie Pole

 • KOTKA NANDU

NANDU – Schronisko Psie Pole

 • KAJKO

KAJKO – Schronisko Psie Pole

 • ŁACIU

ŁACIU – Schronisko Psie Pole

 • MILKI

MILKI – Schronisko Psie Pole

Zachęcamy do odwiedzenia Schroniska i adopcji naszych zwierzaków.

Zachęcamy mieszkańców do zarejestrowania się jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących. Osoby pełnoletnie, które zdecydują się na rejestrację, mogą liczyć na wsparcie urzędu miasta. Zapewniamy suchą karmę dla kotów, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, w miarę zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Aby zarejestrować się jako społeczny opiekun kotów, należy złożyć wniosek do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice. Numer telefonu, pod którym można uzyskać informację to: 12 250 94 01.

Jeśli zauważyłeś ranne, błąkające się lub zagubione zwierzę – zgłoś nam interwencję:
Konieczność udzielenia niezbędnej pomocy należy zgłosić do pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numerem telefonu: 12 250 94 01 lub 12 250 94 06 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki od 8.00-17.00, wtorki-czwartki od 8.00-16.00, w piątki od 8.00-15.00 lub Straży Miejskiej w Niepołomicach pod nr telefonu 12 281 02 04 lub 666 045 325 (od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 20.00).

W pozostałych godzinach, w dniach wolnych od pracy oraz w dniach świątecznych należy dokonywać zgłoszenia na Komisariat Policji w Niepołomicach.

Gmina zapewnia utylizację padłych, bezdomnych zwierząt poprzez zawartą umowę z Firmą KABAN Maciej Lesiak z siedzibą w Krakowie.
Przypadki padłych zwierząt, zwłaszcza z terenu dróg, należy zgłaszać pracownikom referatu ochrony środowiska i rolnictwa pod numerem telefonu: 12 250 94 01 lub 12 250 94 06 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki od 8.00-17.00, wtorki-czwartki od 8.00-16.00, piątki od 8.00-15.00 lub Straży Miejskiej w Niepołomicach pod nr telefonu 12 281 02 04 lub 666 045 325 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00). W pozostałych godzinach, w dniach wolnych od pracy oraz w dniach świątecznych należy dokonywać zgłoszenia na Komisariat Policji w Niepołomicach.

Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, a jej zakres i cel określony jest w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niepołomice w 2024 roku.

Zaangażowanie i reagowanie mieszkańców na pojawiające się w ich okolicy błąkające się, zagubione zwierzęta także jest formą pomocy dla tych zwierząt.

Unikajmy jednak na własną rękę zabierania znalezionych: chorych, rannych, potrąconych psów i kotów, a także zwierząt dzikich i prawnie chronionych i przewożenia ich do przychodni weterynaryjnej. Każdy taki przypadek należy zgłaszać odpowiednim służbom, które podejmą i zastosują odpowiednie kroki, aby pomóc zwierzęciu.